Ett urval av våra nöjda kunder

Sedan Enodios såg dagens ljus 2005 har det hunnit bli många uppdrag och nöjda kunder. Nedan kan du läsa om några av dem och dessutom ta en titt på de arbeten som finns tillgängliga online.

Informationsavdelningen på Högskolan i Borås var en av våra allra första kunder. Under åren sedan 2006 har det hunnit bli översättning och språkgranskning av allt från hemsidetexter och e-postutskick till anställningsordning och Högskolans årsredovisning. En höjdpunkt var den broschyr som skickades ut till stora delar av Europa hösten 2006 – där vi gjorde översättningen.

The Swedish School of Textiles - A Journey

Jönköpings Studentkår samarbetar med oss sedan våren 2012 som ett led i kårens internationaliseringsarbete. Detta ledde fram till bl.a. översättning av stadgar, policydokument och verksamhetsplan, samt översättning av en masteruppsats skriven av två lyckliga kårmedlemmar, som vann en tävling under våren (läs artikeln om Irsa och Natallia här).

Att integrera sociala medier i företagets strategi för marknadskommunikation. Fallet ID24
av Irsa Amerian och Natallia Pisareva

Högskolan i Jönköping fick vi kontakt med i samband med vårt samarbete med kåren och detta ledde till språkgranskning av Jakob Olofssons licentiatavhandling – som även var den första licentiatavhandlingen efter att Tekniska Högskolan fick rättighet att utfärda doktors- och licentiattitlarna 2010.

Microstructure-based Mechanical Behaviour in Structural Analyses of Cast Components
av Jakob Olofsson

Streamcode är en Borås-baserad webbyrå och vår största samarbetspartner utanför universitetsvärlden. På uppdrag av Streamcode skriver vi texter på både engelska och svenska åt företagets kunder. Detta innebär text för nyhetsbrev, t.ex. Unibrands och Farmartjänst, och översättningar av befintlig text, t.ex. från engelska till svenska för Primavital.

Enodios i sociala medier